30/5 — 5/6/2024
64. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež

Reglement 64. ZFF

STATUT FESTIVALU

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně 

Posláním Zlín Film Festivalu je prezentace současné celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež a její konfrontace s běžně dostupnou audiovizuální nabídkou. Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění.

Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně je organizován společností FILMFEST, s. r. o., se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín, ČR.

64. ročník se uskuteční ve Zlíně od 30. května do 5. června 2024.

II. PROGRAMOVÁ NÁPLŇ FESTIVALU 

A) Soutěže:
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti do 10 let
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospívající od 11 let
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro mládež od 15 let
Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti do 12 let
Soutěž celovečerních evropských dokumentů pro mladé publikum
Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes 

B) Nesoutěžní sekce:
Panorama
Nový český film a TV
Virtuální realita
Retrospektivní a profilové sekce 

III. PODMÍNKY ÚČASTI 

Do soutěžních sekcí mohou být zařazena pouze díla s datem výroby po 1. 1. 2022. Soutěže animovaných filmů se mohou účastnit snímky v maximální délce 15 minut.
Festival neakceptuje krátké hrané filmy (s výjimkou studentských filmů). 

Podmínkou účasti všech snímků na festivalu je vyplnění přihlášky na www.zlinfest.cz a zaslání online screeneru s anglickými titulky nejpozději do 1. 3. 2024. O účasti na festivalu bude pořadatel písemně informovat přihlašovatele nejpozději do 1. 4. 2024

IV. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Podmínkou účasti v soutěžních kategoriích je formát DCP. Krátké animované filmy a studentské filmy vybrané do soutěží jsou přijímány pouze ve formátu Quicktime H.264 HD za použití online aplikace pro upload filmů. Festival dává jednoznačně přednost obdržení odemčeného DCP.  Ke každému zamčenému DCP bude vyžádán KDM s dobou platnosti od 25. května do 6. června 2024

V. JAZYKOVÉ VERZE 

Přihlašovatel musí filmy opatřit anglickými titulky. Soutěžní filmy pro děti, animované filmy a nesoutěžní filmy pro děti do 10 let jsou doprovázeny ze strany pořadatele simultánním překladem do češtiny. Ostatní snímky jsou promítány v původním znění s anglickými titulky a zároveň jsou pořadatelem opatřeny českými podtitulky. Pořadatel může udělit výjimku – zejména v případě archivních snímků. 

VI. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Kopie vyžádaných filmů musí být zaslány do 8. května 2024 na adresu či nahrány na server pořadatele. Tento termín nesmí být překročen.

Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a pojištění ze země původu zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, přihlašovatel. Výlohy spojené s dopravou filmů, a pojištěním do země původu hradí pořadatel. Doprava filmů a všech ostatních materiálů, za kterou je zodpovědný pořadatel, je vždy přímo hrazena z účtu pořadatele a zároveň pořadatel vždy rozhoduje o výběru dopravce. Pořadatel nehradí jiné předem neodsouhlasené náklady za dopravu filmů a ostatních materiálů. V případě ztráty či zničení nosiče během festivalu zodpovídá pořadatel pouze za náklady spojené s výrobou nového standardního nosiče dle aktuálního ceníku.

VII. POPLATKY

Účast filmu na festivalu není zpoplatněna. V případě, že přihlašovatel požaduje poplatek za projekci

filmu, musí být částka dohodnuta předem. Faktura za poplatek musí být dodána nejpozději do 30. června 2024. Na faktury dodané po 30. 6. 2024 nebude brán zřetel - tzn. nebudou pořadatelem uhrazeny. 

VIII. VIDEOTÉKA

Vybrané filmy mohou být součástí festivalové videotéky. Videotéka slouží pouze registrovaným filmovým profesionálům – akvizitorům, festivalovým dramaturgům a novinářům. Účast ve videotéce je řešena s přihlašovateli individuálně a řídí se vlastními pravidly.

IX. DELEGACE

K celovečerním soutěžním filmům je zvána nejvýše dvoučlenná delegace na 4 dny (3 noci). K ostatním filmům, které se účastní festivalu, může být po dohodě pozvána dvoučlenná delegace na 3 dny (2 noci). Ubytování delegací hradí pořadatel. Výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze vedení festivalu. U více snímků od jednoho producenta se počet členů delegace řeší individuálně s produkcí festivalu. Pokud pořadatel hradí dopravu účastníkům festivalu, pak je hrazena přímo pořadatelem a dle jeho výběru dopravce. Pořadatel nehradí účastníkům festivalu jiné předem neodsouhlasené náklady na dopravu. 

X. POROTY

Soutěžní filmy posuzují: 

Statutární poroty
a. Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti
b. Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež
c. Mezinárodní porota pro krátké animované filmy pro děti
d. Dětská porota pro celovečerní film pro děti
e. Evropská mládežnická porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež
f.  Dětská porota pro krátké animované filmy pro děti
g. Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes 

Nestatutární poroty
h. Porota Evropské asociace pro dětský film
i.  Mezinárodní ekumenická porota

Pořadatel si vyhrazuje právo sestavit i další odborné poroty. 

XI. CENY FESTIVALU

1. Ceny udělované statutárními porotami:
Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti
Cena Karla Zemana za vizuální ztvárnění filmu v kategorii celovečerního filmu pro děti 

Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež
Zvláštní cena poroty v kategorii celovečerního filmu pro dospívající a mládež 

Mezinárodní odborná porota pro krátký animovaný film pro děti
Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film pro děti
Cena Hermíny Týrlové za nejlepší krátký animovaný film pro děti do 6 let 

Dětská porota pro celovečerní film pro děti
Cena dětské poroty za nejlepší celovečerní film pro děti 

Evropská mládežnická porota pro celovečerní film pro dospívající a mládež
Cena mládežnické poroty za nejlepší celovečerní film pro dospívající a mládež 

Dětská porota pro krátké animované filmy pro děti
Cena dětské poroty za nejlepší krátký animovaný film 

Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes
Zlínský pes – hlavní cena poroty za nejlepší studentský film (s finanční odměnou 1000 EUR)
Cena poroty v kategorii animovaný film
Cena poroty v kategorii hraný film
Cena poroty v kategorii dokumentární film 

2. Ceny udělované nestatutárními porotami: 

Porota Evropské asociace pro dětský film
ECFA Doc Award za nejlepší evropský dokument pro mladé publikum 

Mezinárodní ekumenická porota
Cena ekumenické poroty za nejlepší hraný film pro dospívající a mládež 

3. Divácké ceny
Zlaté jablko – cena města Zlína za divácky nejúspěšnější celovečerní film
Cena diváků ČT :D za nejlepší krátký animovaný film pro děti 

4. Ceny udělované společností FILMFEST, s.r.o.
Cena prezidenta festivalu za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Pořadatel se zavazuje, že bude uvádět snímky pouze v rámci festivalu, čímž se rozumí také vybraná města v ČR, která jsou součástí oficiálního festivalového programu. 

Podáním přihlášky filmu dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci své propagace zdarma poskytoval ukázky a fotografie z přihlášených filmů jakékoliv televizní či rozhlasové stanici v ČR, interní festivalové televizi nebo je prezentoval na internetu a tiskových materiálech. Tato ukázka nesmí přesáhnout délku tří minut a v případě animovaných filmů délku dvou minut. 

U všech filmů zařazených do oficiálního programu festivalu se očekává, že budou ve svých propagačních materiálech používat festivalový vavřín Zlín Film Festivalu. 

Podáním přihlášky k účasti na festivalu vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení. V nejasných situacích nebo statutem nedefinovaných případech rozhoduje umělecký ředitel festivalu.

 

Markéta Pášmová, umělecká ředitelka, 64. Zlín Film Festival

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.